Trasy

Průvodce Dolním PoohřímKategorie

Více

Oblast

Určeno pro


Méně

Oblast

Kategorie

Jak

Oblast

Kategorie

Oblast

Kategorie

Oblast

Kategorie

Oblast

Trasy

Chomutov: Bezručovo údolí

Trasa | Chomutov | +0 -0

Jedná se o nejhlubší a nejdelší údolí Krušných hor. Údolí patří mezi vyhledávaná místa vycházek pro pěší i cykloturisty. Více

Kundratice: Národní přírodní rezervace JEZERKA

Trasa | Chomutov | +0 -0

Příkré svahy údolí Vesnického potoka a jižní svah vrchu Jezeří asi 1,5 km jihozápadně od zámku Jezeří a 1,5 km severovýchodně od Vysoké Pece. Bukové porosty dosahují... Více

Chomutov: Národní přírodní rezervace NOVODOMSKÉ RAŠELINIŠTĚ

Trasa | Chomutov | +0 -0

Národní přírodní rezervace. Více

Chomutov: Přírodní rezervace NA LOUČKÁCH

Trasa | Chomutov | +0 -0

Krušnohorské rašeliniště je pozoruhodnou lokalitou borovice bažinné (blatky). Území je využíváno jako genofondová plocha pro sběr jejích semen. Více

Chomutov: Přírodní rezervace BUKY NAD KAMENIČKOU

Trasa | Chomutov | +1 -0

Přirozený, asi 200 let starý komplex bukoklenového lesa uprostřed rozsáhlých imisních holin v severozápadní části Krušných hor má velký význam z hlediska zachování... Více

Chomutov: Přírodní rezervace BĚŠICKÝ A ČACHOVICKÝ VRCH

Trasa | Chomutov | +0 -0

Přírodní komplex v bezprostřední blízkosti Nechranické vodní nádrže. Více

Chomutov: Přírodní rezervace BUČINA NA KIENHAIDĚ

Trasa | Chomutov | +0 -0

Největší přirozený, životaschopný a bohatě se zmlazující souvislý porost kyselých až svěžích smrkových bučin východního Krušnohoří. Více

Chomutov: Přírodní památka STŘEZOVSKÁ ROKLE

Trasa | Chomutov | +0 -0

Střezovská rokle byla vytvořena erozní činností povrchové vody v měkkých miocenních sedimentech severočeské hnědouhelné pánve. V důsledku této činnosti vznikly na jejích... Více

Chomutov: Přírodní památka SLANISKO U ŠKRLE

Trasa | Chomutov | +1 -0

Přírodní památkou bylo vyhlášeno v roce 2002. Posláním přírodní památky je zachovat význačné halofytní lokality s druhově bohatým výskytem slanobytných a xerotermních... Více

Chomutov: Přírodní památka MERKUR

Trasa | Chomutov | +0 -0

Prostor bývalého hnědouhelného lomu 1,4 km jihozá­padně od obce Zelená, jižně od tratě Chomutov - Kadaň. Více

Chomutov: Přírodní památka LOKALITA BŘÍZY OJCOVSKÉ U VOLYNĚ

Trasa | Chomutov | +0 -0

Chráněné území představuje jediný výskyt břízy ojcovské (Betula oycoviensis) na území České republiky. Více

Chomutov: Přírodní památka KRÁSNÁ LÍPA

Trasa | Chomutov | +2 -0

Předmětem ochrany v této lokalitě je populace kriticky ohroženého rostlinného druhu koniklece otevřeného (Pulsatilla patens). Jde o ojedinělý výskyt tohoto druhu v Krušných... Více

Chomutov: Přírodní památka HRADIŠTĚ U ČERNOVIC

Trasa | Chomutov | +0 -0

Kóta Hradiště (594 m n. m.) tvoří nápadný výš­kový bod Krušných hor. Předmětem ochrany na této lokalitě jsou třetihorní křemence, významné hojnými otisky rostlinných... Více


Počet nalezených položek: 13

Město ŽatecMěsto LounyMěsto KadaňMěsto Klášterec nad OhříÚstecký kraj