Trasy

Průvodce Dolním PoohřímKategorie

Více

Oblast

Určeno pro


Méně

Oblast

Kategorie

Jak

Oblast

Kategorie

Oblast

Kategorie

Oblast

Kategorie

Oblast

Trasy

Chomutov: Přírodní památka SLANISKO U ŠKRLE

Trasa | Chomutov | +1 -0

Přírodní památkou bylo vyhlášeno v roce 2002. Posláním přírodní památky je zachovat význačné halofytní lokality s druhově bohatým výskytem slanobytných a xerotermních... Více

Chomutov: Přírodní památka MERKUR

Trasa | Chomutov | +0 -0

Prostor bývalého hnědouhelného lomu 1,4 km jihozá­padně od obce Zelená, jižně od tratě Chomutov - Kadaň. Více

Chomutov: Přírodní památka LOKALITA BŘÍZY OJCOVSKÉ U VOLYNĚ

Trasa | Chomutov | +0 -0

Chráněné území představuje jediný výskyt břízy ojcovské (Betula oycoviensis) na území České republiky. Více

Chomutov: Přírodní památka KRÁSNÁ LÍPA

Trasa | Chomutov | +2 -0

Předmětem ochrany v této lokalitě je populace kriticky ohroženého rostlinného druhu koniklece otevřeného (Pulsatilla patens). Jde o ojedinělý výskyt tohoto druhu v Krušných... Více

Chomutov: Přírodní památka HRADIŠTĚ U ČERNOVIC

Trasa | Chomutov | +0 -0

Kóta Hradiště (594 m n. m.) tvoří nápadný výš­kový bod Krušných hor. Předmětem ochrany na této lokalitě jsou třetihorní křemence, významné hojnými otisky rostlinných... Více

| |
Počet nalezených položek: 45

Ústecký krajMěsto Klášterec nad OhříMěsto KadaňMěsto ŽatecMěsto Louny