O projektu

Tiskové zprávy

Nové městské informační centrum v Lounech

Od tohoto týdne se může město Louny pyšnit novým informačním centrem, které bude sloužit návštěvníkům i samotným obyvatelům města.
Nové prostory našlo v přízemí rohového domu, kde se protíná Mírové náměstí a ulice Pražská. Slavnostní otevření se uskutečnilo v pondělí 24. března úderem 12. hodiny a pro veřejnost funguje od úterní deváté hodiny. Infocentrum určitě nepřehlédnete, jelikož jej zdobí výrazná zelená barva. A co zde naleznete za služby. Je jich celá řada tedy od poskytování informací o městě a okolí, o konání kulturních či sportovních akcí přes volně dostupné propagační materiály až po prodej různých turistických suvenýrů. Nová je i provozní doba Po - Ne 9-17 hod.
Lounské městské informační centrum bylo posledním z infocenter Dolního Poohří, které bylo renovováno a přestěhováno do nových prostor. Stejnou cestou již v září loňského roku prošlo městské infocentrum v Kadani, které se přestěhovalo z budovy radnice do ulice Jana Švermy 7. Úspěšnou renovaci a tím i zvětšení prostor pro návštěvníky má od loňského roku také infocentrum v Žatci. Zlepšení prostor na začátku letošního roku má městské informační centrum v Klášterci. Myslím, že místní obyvatelé i turisté změny uvítají a budou častými návštěvníky těchto informačních bodů, které jsou většinou prvním místem při návštěvě města a regionu Dolní Poohří.

Zahájení turistické sezony 2014

26. dubna 2014 od 10.00 do 14.00 hod. proběhne historicky druhé zahájení turistické sezony v Dolním Poohří, které se uskuteční ve spolupráci s Povodím Ohře, s.p. - závod Chomutov na vodním díle Nechranice. Pro návštěvníky je připraven den otevřených dveří s komentovanou prohlídkou. Doplňkem zahájení jsou Farmářské trhy a možnost absolvovat s dětmi Dračí cestu v nedalekém Březně u Chomutova. Dále se na cestě k přehradě můžete setkat s kolonou historických vozidel, jež budou projíždět okolím Nechranic mezi 13.00 - 15.00 hodinou. A pokud toho ještě nebudete mít dost, tak 27. dubna se od 10.00 hod vítá jaro a probouzí březenský drak Severus. Těšíme se, že s námi prožijete návštěvu "Na vlně zážitků a poznání na řece Ohři".

Přílohy:

2. VÝZVA PRO REGIONÁLNÍ VÝROBCE

k předkládání žádostí o udělení značky „Poohří regionální produkt®“

Destinační agentura Dolní Poohří o.p.s. jako koordinátor značky vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o udělení značky „Poohří regionální produkt®“. Značka patří do celorepublikové sítě Asociace regionálních značek.

Žádosti se mohou podávat do tří kategorií:
a) regionální výrobek
b) regionální služba
c) regionální zážitek

Získaný certifikát platí na dva roky a opravňuje vítězné uchazeče k užívání značky „Poohří regionální produkt®“ na všech certifikovaných produktech i propagačních materiálech.

Cílem značky je přispět k rozvoji místní ekonomiky a udržitelnému cestovnímu ruchu. Značka garantuje původ výrobku, služby, a zážitku v regionu, kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí. Uděluje se výrobkům, službám a zážitkům, které mají v regionu dlouholetou tradici nebo jsou zejména u výrobků převážně z místních surovin. Posuzuje se i podíl ruční práce, jedinečnost ve vztahu k regionu a výjimečné vlastnosti produktu. Výrobcům značka umožňuje větší propagaci jejich výrobků a otevírá nové možnosti prezentace a prodeje, např. na regionálních trzích. Stejně tak certifikované služby i zážitky, jsou pro turistu jistotou správné volby v regionu. Základním nástrojem propagace jsou společné webové stránky všech certifikovaných produktů www.regionalni-znacky.cz. Koordinátor značky dále propaguje certifikované výrobce na svých akcích, webových stránkách a vydáváním propagačních materiálů a katalogů.
Druhé kolo certifikace proběhne 27. října 2015. Podrobné informace pro zájemce o udělení značky včetně žádosti o značku, zásad jejího udělování a užívání a certifikačních kritérií jsou k dispozici na www.dolnipoohri.eu/poohri-regionalni-produkt, případně je možné požádat o zaslání e-mailem: info@dolnipoohri.eu. Vyplněná žádost včetně povinných příloh musí být doručena na naši adresu nejpozději do 15. října 2015.
K jednání Certifikační komise je nutné dodat i vzorky posuzovaných produktů (není-li to technicky možné, je potřeba s koordinátorem značky dohodnout jiný způsob prezentace a hodnocení). Osobní představení výrobků, služeb i zážitků žadateli o značku je vítáno.
Zasedání Certifikační komise, která posuzuje udělení značky jednotlivým produktům, proběhne 27. října 2015. V případě jakýchkoli dotazů se na nás obraťte na e-mail info@dolnipoohri.eu nebo na tel. 731 086 714.

fotografie Mapa území Poohří

Žatec vítězem soutěže za Ústecký kraj

Tisková zpráva ze 13. února 2013

Potřetí za sebou vyhrálo královské město Žatec soutěž o nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městské památkové rezervace a městské památkové zóny v Ústeckém kraji. Soutěž rekapituluje výsledky dosažené na poli památkové péče vždy za poslední kalendářní rok.
V kladném hodnocení města sehrál významnou roli zrekonstruovaný objekt Sladovny - součást projektu Chrám Chmele a Piva. Tentokrát byla oceněna nová náplň Sladovny v roce 2012, především se jednalo o galerii s prestižní výstavou současného českého a slovenského moderního umění manželů Zemanových.
Mezi vystavovanými autory v galerii jsou např. Jiří Georg Dokoupil, Jiří Anderle, Vladimír Novák, Jan Merta, Václav Bláha a mnoho dalších umělců. Návštěvníci mají možnost prohlédnout si tuto první výstavu do 29. března 2013. V budově se mimo galerii nachází také informační kancelář s prodejem suvenýrů, veřejný internet s on-line informacemi o Žatci a expozice „Žatec ve filmu“ s krátkými ukázkami filmů natáčených v našem městě a jeho okolí. Je zde také malé televizní studio pro děti, kde si vyzkouší moderátorské a herecké schopnosti před zapnutou kamerou a část věnovaná archeologickým nálezům z celé výstavby Chrámu Chmele a Piva. Galerie Sladovna je otevřena od úterý do neděle, vždy od 10 do 16 hodin.
Žatec získal prvenství ve výše zmíněné soutěži před Litoměřicemi, Krupkou, Terezínem, Kadaní a Českou Kamenicí. Celá soutěž je organizována Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Národním památkovým ústavem a Sdružením historických sídel a je zakončena vyhlášením Historického města roku.

| | | |

Město Klášterec nad OhříMěsto KadaňMěsto ŽatecÚstecký krajMěsto Louny