O projektu

Tiskové zprávy

Dolní Poohří na autobusové lince Žatec - Louny - Praha

Již druhý autobus v těchto dnech můžete spatřit v oblasti Dolního Poohří a to konkrétně na lince Žatec – Louny – Praha a zpět, který prezentuje a láká k návštěvě Dolního Poohří.  Můžete tedy v této oblasti spatřit nejen zelené autobusy s logem Brány do Čech, což bylo vyžadováno Ústeckým krajem jako objednatelem veřejné dopravy, ale také reklamní polep soukromého dopravce K+K servis. První autobus zaměřený zejména na prezentaci Chrámu Chmele a Piva vyjel již na začátku turistické sezony a tento druhý je zaměřen na atraktivity Dolního Poohří jako cyklostezka Ohře, hrady, zámky, věže, chrámy, muzea a další. Věříme, že bude lákat turisty k návštěvě zejména v sezoně roku 2014. K dispozici jsme dostali i další vozy a v tuto chvíli se připravují pro ně grafické podklady. Jsme velmi rádi, že představitelé obou měst Žatec i Louny tento krok podporují a věříme, že se zvýší počet cestujících za zajímavostmi Dolního Poohří zejména z Prahy, což i nedávno ukázala statistická čísla z dotazníkového šetření vytvořené Oddělením cestovního ruchu Krajského úřadu Ústeckého kraje. Právě Pražané jsou největší návštěvnickou skupinou Dolního Poohří.
Ještě nesmíme opomenout malý bonus a to ve formě zlevněného jízdného až o 50%, když předložíte řidiči při koupi jízdenky účtenku z Restaurace U Orloje ve výši minimálně 250,- Kč nebo předložte jízdenku při návštěvě Galerie Sladovna v Žatci a máte vstupné zdarma.

Český systém kvality služeb – nový projekt MMR

Během měsíce října spustilo Ministerstvo pro místní rozvoj projekt s názvem „Český systém kvality služeb“.  Kvalita poskytovaných služeb je v České republice dlouhodobě vnímána jako nedostatečná, a to jak tuzemskými, tak i zahraničními zákazníky. Český systém kvality služeb si proto klade za cíl pomoci těm organizacím cestovního ruchu, které si uvědomují důležitost kvality ve službách a chtějí se neustále zlepšovat a přispívat tak ke zvýšení kvality služeb ve svém regionu. Školení tzv. trenérů kvality probíhá i v prostorách provozovny Destinační agentury Dolní Poohří tedy v Galerie Sladovna, Masarykova 356, Žatec a je dvoudenní. Úplně první proškolení trenéři absolvovali kurs a získali osvědčení v půlce října a jednalo se o účastníky z řad turistických infocenter, hotelových a ubytovacích zařízení, destinačního managementu nebo veřejných služeb. Přihlásit se můžete prostřednictvím webových stránek www.csks.cz.

Zahájení turistické sezony 2014

26. dubna 2014 od 10.00 do 14.00 hod. proběhne historicky druhé zahájení turistické sezony v Dolním Poohří, které se uskuteční ve spolupráci s Povodím Ohře, s.p. - závod Chomutov na vodním díle Nechranice. Pro návštěvníky je připraven den otevřených dveří s komentovanou prohlídkou. Doplňkem zahájení jsou Farmářské trhy a možnost absolvovat s dětmi Dračí cestu v nedalekém Březně u Chomutova. Dále se na cestě k přehradě můžete setkat s kolonou historických vozidel, jež budou projíždět okolím Nechranic mezi 13.00 - 15.00 hodinou. A pokud toho ještě nebudete mít dost, tak 27. dubna se od 10.00 hod vítá jaro a probouzí březenský drak Severus. Těšíme se, že s námi prožijete návštěvu "Na vlně zážitků a poznání na řece Ohři".

Přílohy:

2. VÝZVA PRO REGIONÁLNÍ VÝROBCE

k předkládání žádostí o udělení značky „Poohří regionální produkt®“

Destinační agentura Dolní Poohří o.p.s. jako koordinátor značky vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o udělení značky „Poohří regionální produkt®“. Značka patří do celorepublikové sítě Asociace regionálních značek.

Žádosti se mohou podávat do tří kategorií:
a) regionální výrobek
b) regionální služba
c) regionální zážitek

Získaný certifikát platí na dva roky a opravňuje vítězné uchazeče k užívání značky „Poohří regionální produkt®“ na všech certifikovaných produktech i propagačních materiálech.

Cílem značky je přispět k rozvoji místní ekonomiky a udržitelnému cestovnímu ruchu. Značka garantuje původ výrobku, služby, a zážitku v regionu, kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí. Uděluje se výrobkům, službám a zážitkům, které mají v regionu dlouholetou tradici nebo jsou zejména u výrobků převážně z místních surovin. Posuzuje se i podíl ruční práce, jedinečnost ve vztahu k regionu a výjimečné vlastnosti produktu. Výrobcům značka umožňuje větší propagaci jejich výrobků a otevírá nové možnosti prezentace a prodeje, např. na regionálních trzích. Stejně tak certifikované služby i zážitky, jsou pro turistu jistotou správné volby v regionu. Základním nástrojem propagace jsou společné webové stránky všech certifikovaných produktů www.regionalni-znacky.cz. Koordinátor značky dále propaguje certifikované výrobce na svých akcích, webových stránkách a vydáváním propagačních materiálů a katalogů.
Druhé kolo certifikace proběhne 27. října 2015. Podrobné informace pro zájemce o udělení značky včetně žádosti o značku, zásad jejího udělování a užívání a certifikačních kritérií jsou k dispozici na www.dolnipoohri.eu/poohri-regionalni-produkt, případně je možné požádat o zaslání e-mailem: info@dolnipoohri.eu. Vyplněná žádost včetně povinných příloh musí být doručena na naši adresu nejpozději do 15. října 2015.
K jednání Certifikační komise je nutné dodat i vzorky posuzovaných produktů (není-li to technicky možné, je potřeba s koordinátorem značky dohodnout jiný způsob prezentace a hodnocení). Osobní představení výrobků, služeb i zážitků žadateli o značku je vítáno.
Zasedání Certifikační komise, která posuzuje udělení značky jednotlivým produktům, proběhne 27. října 2015. V případě jakýchkoli dotazů se na nás obraťte na e-mail info@dolnipoohri.eu nebo na tel. 731 086 714.

fotografie Mapa území Poohří

Svěcení pramene Ohře

Nové městské informační centrum v Lounech

Od tohoto týdne se může město Louny pyšnit novým informačním centrem, které bude sloužit návštěvníkům i samotným obyvatelům města.
Nové prostory našlo v přízemí rohového domu, kde se protíná Mírové náměstí a ulice Pražská. Slavnostní otevření se uskutečnilo v pondělí 24. března úderem 12. hodiny a pro veřejnost funguje od úterní deváté hodiny. Infocentrum určitě nepřehlédnete, jelikož jej zdobí výrazná zelená barva. A co zde naleznete za služby. Je jich celá řada tedy od poskytování informací o městě a okolí, o konání kulturních či sportovních akcí přes volně dostupné propagační materiály až po prodej různých turistických suvenýrů. Nová je i provozní doba Po - Ne 9-17 hod.
Lounské městské informační centrum bylo posledním z infocenter Dolního Poohří, které bylo renovováno a přestěhováno do nových prostor. Stejnou cestou již v září loňského roku prošlo městské infocentrum v Kadani, které se přestěhovalo z budovy radnice do ulice Jana Švermy 7. Úspěšnou renovaci a tím i zvětšení prostor pro návštěvníky má od loňského roku také infocentrum v Žatci. Zlepšení prostor na začátku letošního roku má městské informační centrum v Klášterci. Myslím, že místní obyvatelé i turisté změny uvítají a budou častými návštěvníky těchto informačních bodů, které jsou většinou prvním místem při návštěvě města a regionu Dolní Poohří.

1. VÝZVA PRO REGIONÁLNÍ VÝROBCE

Hledají se producenti z Poohří
Ještě letos by se na dveřích hotelů či restaurací nebo na visačkách výrobců mělo objevit modré logo „POOHŘÍ regionální produkt®“. Region podél řeky Ohře se připojil k turistickým oblastem, které propagují kvalitní a originální výrobky a služby ze svého kraje. Administraci značky si vzala na starost Destinační agentura Dolní Poohří, která vypisuje první výzvu pro potenciální zájemce.
„Agentura se stala členem Asociace regionálních značek a logo naší značky Poohří už je hotové. Modrobílé linky jsou symbolem vody i klidně plynoucí krajiny kolem ní,“ říká ředitelka Destinační agentury Dolní Poohří Libuše Novotná Pokorná. Značka Poohří regionální produkt se ale nebude omezovat jen na dolní část toku v Ústeckém kraji, ale zasahuje i do kraje Karlovarského. „Budeme certifikovat výrobky od území Dolního Poohří až ke Karlovým Varům s tím, že postupně chceme působnost rozšířit až na Chebsko, abychom obsáhli celou Ohři,“ vysvětluje Novotná Pokorná.
K certifikaci a přidělení značky se mohou přihlásit nejen výrobci, ale i poskytovatelé služeb jako jsou hoteliéři a restauratéři. „Certifikovat budeme i zážitky, tedy hlásit se mohou také pořadatelé různých atrakcí nebo akcí. Víme, že zájem mají například pořadatelé jedinečných Slavností cibule,“ podotýká ředitelka agentury. Právě originalita a jedinečnost, společně s místem původu jsou hlavními kritérii pro přidělení značky. Posuzuje se ale také například dopad na životní prostředí. O úspěchu rozhoduje počet bodů, které získá od devítičlenné komise, v níž nechybí třeba historik, odborník na reklamu a marketing či cestovní ruch. Uzávěrka prvního kola přihlášek je 11. června a podmínky jsou uvedeny na webu www.dolnipoohri.cz. Destinační agentura, na kterou se mohou případní zájemci obracet s dotazy, předpokládá, že bude vypisovat dvě výzvy ročně.
„Smyslem těchto regionálních značek je napomáhat ztotožnění lidí s regionem, ať už jde o turisty, kterým nabídneme originální suvenýr, nebo místní, kteří tak mohou být hrdí na místo, kde žijí,“ vysvětluje Libuše Novotná Pokorná. Ti, kdo úspěšně projdou certifikací, mohou logo používat na svých výrobcích nebo provozovnách. Významnější ale je propagace a podpora, kterou jak destinanční agentury, tak Ústecký kraj značkám věnují. Držitelé značky jsou například zváni na různé veřejné akce, kde mohou své výrobky a služby nabízet. „Budeme vydávat jejich seznam a propagovat je v infocentrech nebo na webu, kraj už podruhé letos vydává katalog řemesel. Novou značku „POOHŘÍ regionální produkt®“ chceme představit v září na Dni Ústeckého kraje v Ústí nad Labem,“ doplňuje ředitelka Destinační agentury.

Tisková zpráva ze dne 1. 6. 2015

Přílohy:

Doznačení cyklostezky Ohře

Foto (IC): Pavel Hajšman z krajského úřadu Ústeckého kraje diskutuje se zástupci měst a obcí ležících na cyklostezce Ohře Foto (IC): Pavel Hajšman z krajského úřadu Ústeckého kraje diskutuje se zástupci měst a obcí ležících na cyklostezce Ohře

V pondělí 25. března proběhla na Chrámu Chmele a Piva koordinační schůzka k doznačení cyklostezky Ohře v úseku Louny - Litoměřice. Starostové sedmi měst a obcí, Klubu českých turistů a Ústeckého kraje se předběžně dohodli, že finančně podpoří instalaci chybějících směrových značek cyklostezky Ohře pod jednotným značením č.6. Celkové náklady doznačení cyklotrasy kopírující budoucí možnou cyklostezku se pohybuje kolem 150.000,- Kč. Bude tedy použit stejný model, jako např. u města Žatec, které proznačilo úsek Žatec-Březno u Loun převážně po silnicích III. třídy.  Montáž chybějících značek na úseku do Litoměřic by mohla proběhnout v letních měsících.

V Žatci je nyní navíc připraveno územní rozhodnutí na 7 km cyklostezek či cyklotras v katastru města. První více než kilometrový úsek cyklostezky Ohře - úsek Žatec, přímo navazující na nové koupaliště se sportovištěm a in-line dráhou, má už dokonce stavební povolení a nyní se čeká na vyhodnocení možné dotace na jeho stavbu.

Přílohy:

| | | |

Ústecký krajMěsto Klášterec nad OhříMěsto ŽatecMěsto KadaňMěsto Louny