Projekty

Projekty

Projekt č. 0393-CZ - KRUŠNOHORSKÁ PIVNÍ STEZKA / ERZGEBIRGISCHE BIER-ROUTE

PROJEKT č. 0159.01-CZ - VZDĚLÁVÁME SE A POZNÁVÁME SE NAVZÁJEM

Projekt je zaměřen na turistický ruch v příhraniční oblasti Euroregionu Krušnohoří. Hlavním cílem je prohloubení znalostí o místech v dané lokalitě. Projekt je určen na vzdělávání pracovníků informačních turistických center v oblasti měst Kadaň, Klášterec nad Ohří, Louny a Žatec a jejich německých partnerských měst /Aue, Großrückerswalde, Zschopau a Thum/. Budou připraveny semináře o turistických atraktivitách daných oblastí a následně i poznávací workshopy. Jako přednášející a průvodci budou zapojeni samotní pracovníci infocenter.
Projekt má rozšířit odborné vědomosti pracovníků infocenter o dané oblasti na obou stranách hranice, společně prezentovat oblast na veletrzích cestovního ruchu v Chemnitz a Drážďanech.
Projekt pamatuje i na zájemce o turistiku z řad veřejnosti přípravou poznávacích workshopů, kde bude opět využito při přípravě a průběhu jednotlivých workshopů pracovníků infocenter.
Výsledkem by měly být větší odborné znalosti pracovníků infocenter o dané lokalitě, dále pak ukázat veřejnosti nejzajímavější turistické a přírodní atraktivity.

 

Doba realizace: 15. 9. 2016 - 31. 7. 2017

Projekt č. 0053-CZ-09.02.2016 - Dolní Poohří spojuje...

Podpořený projekt Dolní Poohří spojuje... byl zaměřen na zvýšení turistického potenciálu a povědomí o něm v oblasti Dolního Poohří a partnerských německých měst se zřetelem na město Zschopau.  Ke všem uvedeným krokům byly využity dostupné prezentační prostředky jako tištěná reklama nebo webové stránky a sociální síť Facebook. K naplnění daného cíle byly navrženy tři kroky - konference cestovního ruchu, turistická karta a turistický balíček. Osmý ročník tradiční konference přispěl k poznání přeshraničních aktivit partnerských měst Klášterec nad Ohří - Großrückerswalde, Kadaň - Aue, Žatec - Thum a Louny - Zschopau a účastníkům, kteří přijeli z Ústeckého kraje, Prahy i Moravskoslezského kraje, nabídl inspiraci pro přeshraniční spolupráci v jejich oblasti. Turistická karta poskytla turistickou nabídku jak pro české, tak pro německé návštěvníky na území od Klášterce nad Ohří přes Kadaň, Žatec, Louny, Chomutov a Jirkov. Provoz karty je naplánován i na další rok zejména v letní sezoně duben - říjen a jedná se s dalšími subjekty o rozšíření nabízených služeb. Oproti kartě prezentoval turistický balíček oboustrannou nabídku partnerských měst, opět se zaměřením pro české i německé návštěvníky. Dle předběžných dat se podařilo díky těmto krokům ke zvýšení počtu návštěvníků v Dolním Poohří oproti roku 2014 a předpokládáme, že tento trend bude pokračovat i v dalších letech. 

 

Doba realizace: 1. 3. 2016 - 30. 11. 2016

Město LounyÚstecký krajMěsto ŽatecMěsto Klášterec nad OhříMěsto Kadaň