O projektu

Možnosti spolupráce

Destinační fond Dolního Poohří

 

Vznik Destinačního fondu je

"ZALOŽEN NA PARTNERSTVÍ PODNIKATELŮ, OBCÍ, KRAJSKÉ SAMOSPRÁVY A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ".

 

O rozdělení prostředků destinačního fondu rozhoduje založený Poradní sbor.

 

Hlavní cíle k využití prostředků fondu:

• Společná propagace celého regionu,

• Regionální turistická doprava,

• Turistické produkty a projekty.

 

Činnosti, které budou každoročně realizovány z destinačního fondu:

• vydávání katalogu ubytovatelů a služeb,

• vydávání tištěných propagačních materiálů,

• úzká spolupráce s projektem Brána do Čech,

• jednotné zahajování turistické sezóny,

• provoz www.dolnipoohri.eu,

• prezentace na veletrzích,

• propojení s portálem www.kudyznudy.cz.

 

Celé znění "Dohody o zřízení Destinačního fondu Dolního Poohří" naleznete v níže přiložených souborech.

Ústecký krajMěsto LounyMěsto ŽatecMěsto KadaňMěsto Klášterec nad Ohří