Místa

Průvodce Dolním PoohřímKategorie

Více

Oblast

Určeno pro


Méně

Oblast

Kategorie

Jak

Oblast

Kategorie

Oblast

Kategorie

Oblast

Kategorie

Oblast

Místa

Chomutov: Dům dětí a mládeže

Místo | Chomutov | +0 -0

Středisko volného času pro děti a mládež, ale i pro dospělé. Široká nabídka zájmových útvarů, seminářů, kurzů, příležitostných akcí a spontánních aktivit,... Více

Chomutov: ZOOPARK

Místo | Chomutov | +0 -0

Zoologická zahrada chovající hlavně evropskou faunu. Pozorovat můžete více než 160 druhů zvířat o 1000 jedincích, mezi kterými je 14 ohrožených druhů. Více

Chomutov: Kamencové jezero

Místo | Chomutov | +1 -1

Jediné kamencové jezero na světě. Zdraví prospěšná voda, pláže, mola, klouzačky, sprchy, šatny v blízkosti pláží, oddělená nudistická pláž, půjčovna loděk a... Více

Chomutov: Bezručovo údolí

Místo | Chomutov | +1 -0

Jedná se o nejhlubší a nejdelší údolí Krušných hor. Údolí patří mezi vyhledávaná místa vycházek pro pěší i cykloturisty. Více

Kundratice: Národní přírodní rezervace JEZERKA

Místo | Chomutov | +0 -0

Příkré svahy údolí Vesnického potoka a jižní svah vrchu Jezeří asi 1,5 km jihozápadně od zámku Jezeří a 1,5 km severovýchodně od Vysoké Pece. Bukové porosty dosahují... Více

Chomutov: Národní přírodní rezervace NOVODOMSKÉ RAŠELINIŠTĚ

Místo | Chomutov | +0 -0

Národní přírodní rezervace. Více

Chomutov: Přírodní rezervace NA LOUČKÁCH

Místo | Chomutov | +0 -0

Krušnohorské rašeliniště je pozoruhodnou lokalitou borovice bažinné (blatky). Území je využíváno jako genofondová plocha pro sběr jejích semen. Více

Chomutov: Přírodní rezervace BUKY NAD KAMENIČKOU

Místo | Chomutov | +0 -0

Přirozený, asi 200 let starý komplex bukoklenového lesa uprostřed rozsáhlých imisních holin v severozápadní části Krušných hor má velký význam z hlediska zachování... Více

Červený Hrádek: Zámek Červený hrádek

Místo | Chomutov | +0 -0

Překrásný romantický zámek v Červeném Hrádku.. Návštěvníci mají možnost navštívit s průvodcem zrcadlový sál, lovecký salónek, obrazárnu, pracovnu Maxe Egona Hohenlohe a... Více

Vejprty: Galerie JA.RO.

Místo | Chomutov | +0 -0

Vystavuje zde řada výtvarníků (malířů, grafiků, keramiků, fotografů, řezbářů i jedna autorka gobelínů) z ČR i ze zahraničí. Více

Chomutov: Oblastní muzeum

Místo | Chomutov | +0 -0

Oblastní muzeum Chomutov sídlí ve dvou budovách, jeho fondy tvoří 29 podsbírek a více než 221 tisíc sbírkových předmětů. První zmínka o budoucím muzeu se datuje k roku... Více

Horní Jiřetín: Zámek Jezeří

Místo | Chomutov | +0 -0

Jeden z nejpozoruhodnějších barokních zámků v Čechách. Více

Chomutov: Historická lékárna

Místo | Chomutov | +0 -0

Expozice se nachází v malé místnosti přízemí budovy radnice mezi vstupem na Mnišský dvoreček a velkým sálem s expozicí gotického umění. Více

Chomutov: Lapidárium kamenné plastiky

Místo | Chomutov | +0 -0

Větší část expozice se nachází v jednom z nejpůsobivějších prostorů budovy radnice – Mnišském dvorečku. Více

Chomutov: Poklady gotiky a renesance severozápadních Čech

Místo | Chomutov | +0 -0

Expozice se nachází v pozdně gotických prostorách přízemí budovy radnice (bývalého zámku) na náměstí 1. máje ve dvou velkých sálech při vstupu do muzea. Více

Chomutov: Pohledy do pravěku Chomutovska

Místo | Chomutov | +0 -0

Pravěký vývoj na Chomutovsku od neolitu po dobu římskou (6. tis. př.n.l.–400 n.l.) Více

Chomutov: Minerály a horniny Krušných hor

Místo | Chomutov | +0 -0

Geologická expozice je umístěna v přízemí Domu J. Popela z Lobkowicz v areálu bývalého jezuitského gymnázia (Palackého ulice č. 86) a je dobře přístupná i handicapovaným... Více

Chomutov: Muzeum letecké bitvy nad Krušnohořím

Místo | Chomutov | +1 -0

Muzeum bylo slavnostně otevřeno 13. září 1997 americkými a německými veterány této bitvy. Mezi exponáty jsou části sestřelených letadel, historické fotografie, dokumenty,... Více

Chomutov: Pověst o bezhlavém mnichovi ze staré radnice

Místo | Chomutov | +0 -0

Každé správné město s historickými památkami má také svou temnou legendu. Někde se objevuje na hradbách bílá paní, jinde loupeživý rytíř. V Chomutově již několik... Více

Chomutov: Městské divadlo

Místo | Chomutov | +0 -0

Jedna z architektonických dominant města v jejíž prostorách se nyní konají divadelní představení, koncerty vážné i populární hudby, plesy, společenské večery, firemní... Více

1 |
Počet nalezených položek: 34

Město Klášterec nad OhříMěsto KadaňMěsto LounyMěsto ŽatecÚstecký kraj