O projektu

DA Dolní Poohří o.p.s.

Zisk certifikátu Českého systému kvality služeb

Destinační agentura Dolní Poohří je opět držitelem certifikátu Českého systému kvality služeb. Certifikát je veden agenturou CzechTourism. 

Cíle a aktivity

Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s. byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je podpořit udržitelný rozvoj tohoto regionu a napomoci tak jeho rozvoji při zachování jedinečných přírodních a kulturních podmínek.

 

Druh obecně prospěšných služeb

  • Informační podpora rozhodování v oblasti cestovního ruchu a regionálního rozvoje,
  • Péče o přírodní a životní prostředí, ochrana přírodního a kulturního dědictví regionu,
  • Vzdělávání a osvěta,
  • Identifikace, podpora a realizace projektů, zejména v oblasti cestovního ruchu a udržitelného regionálního rozvoje,
  • Podpora šetrné turistiky včetně realizace turistických služeb, mj. poskytování turistických informací a návazných návštěvnických služeb,
  • Podpora zahraniční spolupráce, zejména v oblasti životního prostředí, šetrné turistiky, vzdělávání a regionálního rozvoje,
  • Pozitivní prezentace regionu včetně výstavní, veletržní a publikační činnosti,
  • Vydávání informačních materiálů a odborných publikací.

Přílohy:

Zakladatelé

Ústecký kraj

Město Kadaň

Město Žatec

Město Louny

Správní rada

Předseda: Jaroslav Špička

Místopředsedseda: Mgr. Michal Voltr

Členové: Bc. Pavel Csonka, Ing. Štefan Drozd, Jana Eisertová, Dr. Ing. Radka Hodicová, Mgr. Vladimír A. Hons, Ing. Karel Honzl, PaedDr. Jiří Kulhánek, Ing. Radek Laibl, Jana Nováková, Ing. Jan Vaic

Přílohy:

Dozorčí rada

Předseda: Mgr. Jan Losenický

Členové: Ing. Martin Hanták, Ing. Petr Hybner, RSDr. Stanislav Rybák, Mgr. et Mgr. Stanislava Sajdlová

Přílohy:

Koncepce činnosti Destinační agentury Dolní Poohří na roky 2015 - 2018

Napsali o nás...

Naše snahy o zviditelnění Dolního Poohří přinášejí většinou kladné ohlasy zejména v tisku a jejich přehled uvádíme níže.

Pokud by nám něco uteklo, prosíme Vás o zaslání informací v jaké tiskovině jste o nás četli spolu s fotografií článku (formát JPG, PDF) na e-mail info@dolnipoohri.eu

Časopisy: AHR Fórum, AMB, Travel profi - seriál o Dolním Poohří

Noviny: 5x2 dny, Mladá Fronta Dnes

 

 

Přílohy:

fotografie AHR Forum - říjen 2012

fotografie Travel profi - 10/2012

fotografie AMB - podzim 2012

fotografie 5+2dny - 1. 11. 2012

fotografie MF Dnes - 30.10.2012

Mapa Dolního Poohří

Mapa Dolního Poohří ve formátu A3 s malovanými a krátkými popisky zajímavostí včetně QR kodu této oblasti.

Přílohy:

Zahájení turistické sezony v Dolním Poohří

Historicky první zahájení turistické sezony v Dolním Poohří proběhlo 27. dubna v Klášterci nad Ohří na cyklostezce č. 6 - Cyklostezka Ohře. Před samotným vyjetím cyklistů a výšlapem turistů, kteří se mohli posilnit malým občerstvením, což bylo cyklistické pivo s příznačným názvem "Kolečko", proběhlo v parku Lázní Evženie krátké vystoupení Divadelního Ansámblu Bezevšeho, který sehrál scénku s vodníkem řeky Ohře "Ohřínkem" a vodníkem řeky Labe "Polabáčkem". Zároveň byla vlita voda z Labe do Ohře a tím odstartována sezona. 

Jak zahájení vypadalo, tak na to se můžete podívat níže ve fotogalerii.

Výstava Brána do Čech v Central Most

Výstava a prezentace s názvem "Brána do Čech" se uskuteční 6. - 31. května v obchodním centru Central Most. Vždy jeden týden v měsíci bude patřit jedné z destinací Ústeckého kraje, které mají pro návštěvníky připraveny zajímavé tipy na výlety do jejich oblasti.
6. - 12. 5. Dolní Poohří - Chrám Chmele a Piva, Březenský drak
13. - 19. 5. České středohoří - Litoměřická vinařská oblast, Pivovar Na Rychtě
20. - 26. 5. Krušné hory - Regionální potraviny Mostecka, Porcelán Dubí
27. - 31. 5. České Švýcarsko - Dům Českého Švýcarska
Přijďte a hledejte krásu doma.

Město LounyÚstecký krajMěsto KadaňMěsto ŽatecMěsto Klášterec nad Ohří